Toimisto on tarjonnut lakiasiainpalveluja yrityksille,
yhteisöille ja yksityishenkilöille vuodesta 1992 lukien.

Toimiston erityisosaamisen alueena on erityisesti:

  • Oikeudenkäynnit (riita-ja rikosasiat)
  • Perintöoikeus ja jäämistöoikeudellinen suunnittelu
  • Aviovarallisuutta koskevat oikeudelliset ongelmat
  • Työoikeus
  • Asumisen lakiasiat
  • Asunto-osakeyhtiöihin liittyvä juridiikka
  • Sopimusoikeus ja sopimusriidat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Yhtiöoikeus
  • Yrityskaupat sekä sukupolvenvaihdos