Matti Luopajärvi

"Oikeudellisten asioiden hoitamisessa on kyse 
asiakkaan puolesta tarvittaessa kärkevästä,
mutta aina myös
 järkevästä juridisesta
prosessaamisesta"

Toimiston vastuullisena lakimiehenä
toimii varatuomari Matti Luopajärvi.

Hän on saanut varatuomarin arvon
vuonna 1992 sekä on luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, mikä
oikeuttaa hänet toimimaan 
avustajana ja asiamiehenä
oikeudenkäynneissä. 

Matti Luopajärvellä on monipuolinen
ja pitkäaikainen kokemus erilaisten
riita-ja rikosoikeudenkäyntien
hoitamisesta. Hän on toiminut
oikeudenkäyntiasiamiehenä
vuodesta 1992 lukien.

Matti Luopajärvi on toiminut asunto-
osakeyhtiön hallituksen 
jäsenenä ja puheenjohtajana
15-vuotta, jonka johdosta 
asunto-osakeyhtiön hallinto
ja siihen liittyvät oikeudelliset
ongelmat ovat varsin tuttuja
myös asiakkaan näkökulmasta
katsoen.

Matti Luopajärvi toimii isännöinti-
yrityksen hallituksessa,
jolloin hänellä on monipuolinen
näkökulma asunto-
osakeyhtiöissä esiintyviin
oikeudellisiin ongelmiin
ja niiden järkeviin
ratkaisuvaihtoehtoihin.