Oikeudenkäynnit

Toimistolla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus
erilaisten riita- ja rikosasioiden hoitamisesta oikeudenkäynneissä vuodesta 1992 lukien. 

Toimiston monipuolisen ja pitkäaikaisen oikeudenkäynti-
kokemuksen pohjalta haetaan aina asiakkaalle parhainta ratkaisua.

Tämä pitkäaikainen oikeudenkäyntikokemus mahdollistaa jo jutun alkuvaiheessa sen, että asiakas saa oikeata tietoa siitä, mikä on asiakkaan asema ja realistiset mahdollisuudet oikeudenkäynnissä tai sen vaihtoehtona.

  • Riita-asioiden oikeudenkäynnit ja sovintoneuvottelut
  • Rikosasiat syytettyjen ja asianomistajien puolesta
  • Asianomistajan vahingonkorvausasiat
  • Valitukset hallintotuomioistuimissa
  • Vakuutusoikeudessa ajettavat asiat                    
  • Verovalitukset

Asiakkaan kanssa selvitetään yhdessä aluksi kustannusarvio sekä asiakkaan mahdollisuus saada korvausta oikeudenkäyntikuluista oikeusturvavakuutuksesta tai oikeus saada oikeusapua valtion varoista.

Yritysten vakuutuksiin sekä kotivakuutuksiin sisältyy usein oikeusturvavakuutus, mikä kattaa ainakin vakuutetun omia oikeudenkäyntikuluja. Yksityishenkilöillä on mahdollisuus saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua. Tämän oikeusavun saa ilman omavastuuta tai tietyllä omavastuuosuudella riippuen tuloista.

Asiakasta avustetaan oikeusturvavakuutusasioissa sekä oikeusavun hakemisessa.