Toimisto on tarjonnut lakiasiainpalveluja yrityksille, 
yhteisöille ja yksityishenkilöille vuodesta 1992 lukien.

Oikeudellisten asioiden hoitamisessa
ja varsinkin
vaativissa oikeudellisissa
ongelmissa ratkaisevassa 
asemassa
on aina lakimiehen kokemus ja näkemys.

Toimistolla on näkemystä ja kokemusta erilaisten
oikeudellisten kysymysten ratkaisusta
ja tarvittaessa 
asiakkaan edun
kärkevästä mutta myös järkevästä 
hoitamisesta jo kolmelta
vuosikymmeneltä.

Toimiston erityisosaamisen alueena on erityisesti:

  • Oikeudenkäynnit (riita-ja rikosasiat)
  • Perintöoikeus ja jäämistöoikeudellinen suunnittelu
  • Aviovarallisuutta koskevat oikeudelliset ongelmat
  • Työoikeus
  • Asumisen lakiasiat
  • Asunto-osakeyhtiöihin liittyvä juridiikka
  • Sopimusoikeus ja sopimusriidat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Yhtiöoikeus
  • Yrityskaupat sekä sukupolvenvaihdos