Toimisto

Toimisto on tarjonnut monipuolista eri oikeudenalat kattavaa lakiasiainpalvelua asiakkaina oleville yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille vuodesta 1992 Keravalla ja Helsingissä sekä myös Lahden seudulla Orimattilassa.

Tällä hetkellä toimiston palveluja tarjotaan Helsingin Itäkeskuksen toimipisteestä pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntien alueelle. 

Toimiston vastuullisena lakimiehenä toimii varatuomari,  luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Matti Luopajärvi.

Matti Luopajärvi on saanut varatuomarin arvon vuonna 1992. Matti Luopajärvi on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jonka johdosta hän voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana  oikeuden-käynneissä. 

Matti Luopajärvi on hoitanut vuodesta 1992 erilaisia riita-ja rikosoikeudenkäyntejä eri oikeusasteissa. 

Toimiston kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta toimii asiakkaan parhaaksi jo alkutilanteessa ennen oikeudenkäyntiä, jolloin oleellista ja
jutun jatkon kannalta 
erittäin tärkeää on hahmottaa, mikä on asiakkaan asema ja mahdollisuudet oikeudenkäynnissä.

Matti Luopajärvi on toiminut ja toimii tälläkin hetkellä hallituksen jäsenenä yrityksissä, jonka kautta lakimies saa arvokasta tietotaitoa yritysten liiketoiminnan ja yritysten oikeudellisten riskien ymmärtämisessä.

Matti Luopajärvi on toiminut myös asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana pitkän ajan, jonka johdosta asunto-osakeyhtiön hallinto ja siihen liittyvät oikeudelliset ongelmat ovat varsin tuttuja myös asiakkaan näkökulmasta katsoen.

Matti Luopajärvi toimii isännöintiyrityksen hallituksessa, jolloin hänellä on monipuolinen näkökulma asunto-osakeyhtiöissä esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin ja niiden järkeviin ratkaisuvaihtoehtoihin.